<<Previous Rabbit | Next Rabbit >>

GC DB 7512cc Hank


Color: Dutch Self Chinchilla
Ar-Ar / Bd-Bd / Cchd-Cchd / Dd-Dr / Ed-Ed
Er-Er / Dr-Dr / Vd-Vd / Wd-Wr / Sd-Sd
Owner: Removed
Born: 7/29/2018
Breed: Dutch
GC'd By: Dustbunny Rabbitry
Sex: Buck
Variety: Chinchilla
(Report Error)
Last Update:
Removed by Dustbunny Rabbitry

Show Results

Show Date Placing Leg Points
August 2018 Oklahoma Fair 8/8/2018 3rd 9
August 2018 Delaware Fair 8/9/2018 3rd 9
August 2018 South Dakota Fair 8/10/2018 3rd 9
August 2018 Illinois Fair 8/11/2018 3rd 9
August 2018 Maine Fair 8/12/2018 4th 12
August 2018 Nebraska Fair 8/13/2018 3rd 15
August 2018 Wyoming Fair 8/14/2018 3rd 15
Dutch Breeders Assoc. August 2018 8/15/2018 3rd 15
August 2018 Vermont Fair 8/16/2018 3rd 15
August 2018 Nevada Fair 8/22/2018 3rd 12
August 2018 Maryland Fair 8/23/2018 3rd 12
August 2018 Indiana Fair 8/24/2018 3rd 12
August 2018 Kansas Fair 8/25/2018 3rd 18
August 2018 New Hampshire Fair 8/26/2018 3rd 18
August 2018 Michigan Fair 8/27/2018 3rd 18
August 2018 New Jersey Fair 8/28/2018 2nd 20
August 2018 Minnesota Fair 8/29/2018 2nd 20
August 2018 Montana Fair 8/30/2018 2nd 20
August 2018 Hawaii Fair 8/31/2018 1st 24
September 2018 Missouri Fair 9/17/2018 1st X 30
September 2018 Georgia Fair 9/18/2018 1st X 30
September 2018 Louisiana Fair 9/19/2018 2nd 16
September 2018 Kentucky Fair 9/20/2018 1st 18
September 2018 Wisconsin Fair 9/21/2018 1st 24
September 2018 Nevada Fair 9/22/2018 2nd 20
September 2018 Maryland Fair 9/23/2018 1st 24
September 2018 Indiana Fair 9/24/2018 1st 24
September 2018 Kansas Fair 9/25/2018 2nd 20
September 2018 New Hampshire Fair 9/26/2018 1st 24
October 2018 California Fair 10/2/2018 1st 24
October 2018 Washington Fair 10/3/2018 1st X 36

Aggregate Traits

General User SOP
64.00 75.12

Individual Quality Traits

Body Head Ears Eyes Feet Legs Tail Fur Dens Text Len Sheen Color Tick Con
87.9 57.3 55.7 56.6 56.5 58.7 55.7 58.8 55.9 57.3 55.5 55.9 137.1 54.8 56.0
98th 61st 69th 78th 73rd 77th 87th 66th 86th 87th 51st 87th 98th 79th 87th
Pedigree of DB 7512cc Hank
IBC: 0.00%
GC GoDutch Ward 75.05
Grand Champion | color: Dutch Blue
GC DB 7474cc
Grand Champion | color: Dutch Self Chinchilla
GC DB 7426cc Elsa
Grand Champion | color: Dutch Self Chinchilla
GC DB 7510cc Thor
Grand Champion | color: Dutch Self Chinchilla
GC GoDutch Romeo 75.1
Grand Champion | color: Dutch Black
DB 7377cc Calico
color: Dutch Self Chinchilla
GC DB 7426cc Elsa
Grand Champion | color: Dutch Self Chinchilla
Generation 70
GC GoDutch Ward 75.05
Grand Champion | color: Dutch Blue
GC DB 7538bk Kashmir
Grand Champion | color: Dutch Black
GC DB 7426cc Elsa
Grand Champion | color: Dutch Self Chinchilla
GC DB 7561cc Katydid
Grand Champion | color: Dutch Self Chinchilla
GC PRR Chinchilla Curry 74.47
Grand Champion | color: Dutch Self Chinchilla
GC DB 7492bk Jelly
Grand Champion | color: Dutch Black
GC DB7434bk Chessie
Grand Champion | color: Dutch Black


Siblings
--None--
View Litter
Offspring
--None--